Προέκταση PS2 αρσ.- PS2 θηλ. 1.80m (5412810069736).

1,51

Καλώδιο προέκτασης PS2 αρσ.- PS2 θηλ.

Mήκος:1.8m