Προέκταση PS2 αρσ.- PS2 θηλ. 3.0m (5412810069934).

1,91

Καλώδιο προέκταση PS2 αρσ.- PS2 θηλ.

Μήκος:3m