Μούφα RJ45, 8χ8 θηλ. -θηλ (TEL-0008 8/8).

0,51

Μούφα RJ45, 8χ8 θηλ. -θηλ.