0140 Τ/Χ TELEFUNKEN, HYUNDAI, F&U, PANASONIC, GRUNDING, UNITED, VESTEL, TURBO-X, HITACHI, ORION, AKAI, KYDOS

6,90

Τηλεχειριστήριο αντικατάστασης για τηλεοράσεις,LED
TELEFUNKEN, HYUNDAI, F&U, PANASONIC, GRUNDING, UNITED, VESTEL & TURBO-X, HITACHI, ORION, AKAI, KYDOS

– Έτοιμο για χρήση μόλις τοποθετηθούν οι μπαταρίες
– Δεν απαιτείται προγραμματισμός
– Ισχυρό σήμα
– Περιέχει όλες τις λειτουργίες του αυθεντικού τηλεχειριστηρίου*