Πολυτηλεχειριστήριο για TCL & TESLA τηλεοράσεις

6,90

Πολυτηλεχειριστήριο για TCL & TESLA τηλεοράσεις

Σε απόθεμα

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

(MONO ΓΙΑ  «TCL»  ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ)
1.  Ανοίξτε τη τηλεορασή σας χειροκίνητα .
2.   Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “MUTE”
για περίπου 6 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί
στη τηλεορασή σας η ένδειξη της έντασης φωνής .
Oταν δείτε την ένδειξη  της έντασης φωνής
απελευθερώστε το  πλήκτρο SET .
3.  Δοκιμάστε ένα προς ένα τα πλήκτρα στη
 τηλεορασή σας εαν λειτουργούν σωστά .
 Εαν όχι ξαναπροσπαθήστε τα βήματα 2 & 3