VHS-C Panasonic EHD EC-60

6,35

VHS-C Panasonic EHD EC-60.

– Χρόνος εγγραφής: SP60 /LP120 mins